Zorg voor Morgen! – Herfstactie van JV Samuël

Beste gemeente van Slikkerveer.

Als u dit leest dan is het al weer bijna, of net Oktober. De maand waarin de blaadjes gaan vallen, waarin de zomer echt voorbij is, en waarin de warme kleren worden opgezocht. Ook is het de afsluitingsmaand van de Actie.
Namens de JV+16 willen wij heel graag dit met een bijzondere Herfst box afsluiten.
Een heerlijke doos met heerlijke producten waar u heerlijk van zult genieten. We hebben 2 varianten.
* Variant 1 zijn lekkere broodjes, vers sap en fruit, heerlijke zuivel producten.
* Variant 2 is een ‘Borrel en Bitebox’. In deze box vindt u heerlijke producten voor op de borrelplank.

Een heerlijk wijntje, heerlijke chocola etc.

Deze boxen kunt u via onderstaand mail adres bestellen.. Alle winst komt ten goede voor de actie.
De kosten voor deze heerlijke producten hebben we zo laag mogelijk gehouden. Namelijk 10 euro…
Wat is de bedoeling? U stuurt uw adresgegevens naar het mail adres voor D.V. 16 Oktober.
U geeft aan welke box u wilt bestellen.
Dus b.v. “Ik bestel graag box 1. ‘Broodjes en fruit’ box“.
Of: “Ik bestel graag box 2 ‘Borrel en Bite’ box”.

Uw bestelling zal dan op zaterdag 30 Oktober worden bezorgd door iemand van de JV. Tussen 09:00 en 12:00.
Zou u zoveel als mogelijk contant willen betalen? Alvast hartelijk dank!
Doet u ook mee ??!!

Hartelijk groet namens onze jongeren en leiding.
Stefan Verhoeven en Simon Maljaars
jvslikkerveer@gmail.com


In het kader van het thema ‘Zorg voor Morgen’ zijn er diverse acties. Kijk snel verder welke acties er zijn!

Bak Actie

Bakactie voor en door gemeenteleden. Verschillende gemeenteleden hopen hun baktalent in te zetten. In de tabel is en overzicht te vinden van alle lekkernijen die aangeboden worden. De opbrengst gaat naar de actie ‘Zorg voor morgen’ van de Jeugdbond.

De bestellingen kunnen per mail opgegeven worden, bij voorkeur een week van tevoren. Bij de bestelling graag uw naam en adres vermelden. Ook voor vragen kunt u contact opnemen via de mail.

Geef je bestelling door via de mail!

E-mailadres: toekomstslikkerveer@outlook.com

Taarten

E-mailadres: toekomstslikkerveer@outlook.com

Flyer

Actie JBGG 2021
Toerusten waar het kan
Helpen waar nodig

Details

Het rekeningnummer voor de actie is: NL09 RABO 0302622918 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Slikkerveer ovv ACTIE (en dan eraan toegevoegd welke actie; bv. ACTIE tulpen)

U kunt ook eens rondkijken op de website die de Jeugdbond (JBGG) gemaakt heeft: www.zorgvoormorgen.nu.

Miste u de livestreamavond? Klik op de link, luister, zing en bid mee!

Jaco Pons (Jeugdwerkadviseur JBGG) zal iets vertellen over het doel van de actie.
Deze avond zal ‘meester’ Baaijens een actueel en toepasselijk verhaal vertellen.
De avond begint om 19.00 uur.
We hopen dat u na deze informatieve avond de actie ook financieel wilt ondersteunen.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de QR-code die u hierboven ziet staan.

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement