Evangelisatie

De spreuk van deze maand

“Er is een zalig deelgenootschap aan Christus. Allen die van plan zijn – we zullen maar in de taal van vandaag spreken, dan begrijpt u het het beste – allen die heilig van plan zijn, om Jezus te volgen, om zich in de dienst des Heeren te begeven, doe het maar en doe het maar zo gauw mogelijk. U kunt er best nog bij. er is in Hem een eeuwige ruimte en gewilligheid om u te zaligen!”
(ds. J.W. Kersten, 1915-1960)

Historie

De eerste georganiseerde evangelisatieactiviteiten van onze gemeente komen we tegen in het Kerknieuws van december 1973. Daarin schrijft de kerkenraad het volgende: De zendingscommissie in onze gemeente is zo bereidwillig geweest, om op verzoek van de kerkenraad, het evangelisatiewerk, in de vorm van het verspreiden van folders, ter hand te nemen. Zodoende zal deze commissie in het vervolg zendings- en evangelisatiecommissie heten. Binnenkort hopen zij het Kerstnummer van de Evangeliebanier te verspreiden. Dit is zo gebleven tot 1982. Het jaar van de Evangelisatie E82. Rond het organiseren van alle evangelisatie activiteiten in dat jaar werd het duidelijk, dat het gewenst was, een aparte evangelisatiecommissie te hebben, waarin de kerkenraad vertegenwoordigd was. Op 20 oktober 1982 vond de oprichtingsvergadering plaats.

Evangelisatie activiteiten

Momenteel verspreiden we twee maal per jaar in de wijk Slikkerveer en in een gedeelte van Bolnes een folder. Een folder voor de Kerst en een folder voor Pasen of Hemelvaart of Pinksteren, afhankelijk van de beschikbaarheid. De folders worden namelijk beschikbaar gesteld door het Deputaatschap voor Evangelisatie. We verspreiden deze folders in samenwerking met de Herstel Hervormde Kerk, gemeente Ridderkerk.

Tijdens de vergaderingen van de evangelisatiecommissie bespreken we of er andere activiteiten mogelijk zijn. Wij letten daarbij op wat er al in de wijk Slikkerveer gebeurd door andere kerkverbanden en wat de mogelijkheden zijn o.a. qua vrijwilligers en kosten.

Evangelisatie materialen

Bij de secretaris zijn de volgende materialen op voorraad:

  • Schriftelijke Bijbelcursus in tien lessen met een eventuele vervolgcursus van 12 lessen. Deze cursus is geheel gratis. De lessen worden per les aan de cursist toegestuurd samen met correctie van de vorige les.
  • Een Bijbelcursus op CD ROM. Deze kost € 7,50. Er staat ook de volledige statenbijbel met kanttekeningen op.
  • De kinderbijbel alleen voor evangelisatie doeleinden. Kosten € 5,00 per stuk.
  • Diverse folders, beperkt ook in het Frans, Duits en Engels.
  • Evangelie van Johannes.

Bezinning voor een ieder die dit leest

Als we onze verantwoordelijkheid voor de toestand van de mensheid van vandaag niet beseffen, kan er maar één ding gezegd worden: als we dan al christenen zijn, stelt dat niet zoveel voor. Als we ons alleen maar zorgen maken om ons eigen geluk, en als de morele toestand van de maatschappij en de tragedie van de hele wereld ons niet ter harte gaan, als de wijze waarop de Naam van God gelasterd wordt en de bruutheid van de zonde ons nietverontrusten, wel wat kan er dan van ons gezegd worden?

(D.M. Lloyd –Jones Onuitsprekelijke vreugde, pag.10).

Leden

De plaatselijke evangelisatiecommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: FP de Bel

Secretaris: Marianne Boer

Penningmeester: GM Verweij

Algemeen Adjunt: W. Boogaard

Leden: J Verhaar, P t Hart

contact: evcggslikkerveer@outlook.com


Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement