Zending

De spreuk van deze maand

‘De kerk is als een lichaam, niet op een veilig plekje afzijdig van de wereld, maar als een lichaam, in de wereld gezet om alle mensen tot Christus te trekken’. (Lesslie Newbigin).

Kinderzendingsmiddag e gemeenteavond 28 april

Meer informatie volgt in het Kerknieuws van april.


De plaatselijke zendingscommissie (PZC) behartigt de belangen van de zending.  Ze heeft drie doelstellingen:

  1. Bezinning op de zendingsopdracht binnen de gemeente bevorderen.
  2. Het medeleven met zendingswerkers stimuleren.
  3. Giften inzamelen.

De zendingscommissie bestaat uit 7 leden. Zij bezorgen de Paulus in hun wijk.

Contact
Als u contact met ons wilt kan dat via PZCSlikkerveer@outlook.com.
Meer informatie over het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten is hier te vinden.

Gift
Uw gift voor het zendingswerk is welkom op NL49 RABO 0355 4768 19 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Slikkerveer.

Copyright © 2022 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement