Zending

De spreuk van deze maand

God zoekt mensen die wankel genoeg zijn om op Hem te steunen. (Hudson Taylor).


De plaatselijke zendingscommissie (PZC) behartigt de belangen van de zending.  Ze heeft drie doelstellingen:

  1. Bezinning op de zendingsopdracht binnen de gemeente bevorderen.
  2. Het medeleven met zendingswerkers stimuleren.
  3. Giften inzamelen.

De zendingscommissie bestaat uit 7 leden. Zij bezorgen de Paulus in hun wijk.

Contact
Als u contact met ons wilt kan dat via PZCSlikkerveer@outlook.com.
Meer informatie over het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten is hier te vinden.

Gift
Uw gift voor het zendingswerk is welkom op NL49 RABO 0355 4768 19 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Slikkerveer.

Copyright © 2022 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement