Maatregelen Coronavirus

Op deze pagina vindt u de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Heeft u hulp nodig óf wilt u hulp aanbieden in verband met de maatregelen rond het Corona-virus? Kijkt u dan op de pagina van de Onderlinge Hulpgroep.

Heeft u andere vragen rondom de maatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met diaken J.M. Cranendonk (kerkmeester, 0180-410112), ouderling J. Voorwinden (voorzitter, 0180-417801) of ouderling J.W. Voorwinden (scriba, 0180-462386).

Het nieuwe protocol kunt u hier vinden (update: 20-juli).

Ridderkerk-Slikkerveer, 17 oktober 2020 

Beste gemeenteleden,  

Vorige week hebt u van ons een mail ontvangen, waarin we u hebben geïnformeerd over enkele  besluiten van de kerkenraad omdat het aantal besmettingen met het coronavirus fors is  toegenomen. In de achterliggende week hebben we opnieuw adviezen ontvangen van de  verschillende deputaatschappen binnen de Gereformeerde Gemeenten. Daarin wordt  geadviseerd om opnieuw stappen te zetten, waarbij het getal van 30 personen per kerkdienst in  beeld kan komen.  

Aantal kerkgangers 

Gelet op dit advies wordt het aantal kerkgangers met ingang van D.V. zondag 25 oktober 2020  gemaximeerd op 30. De website van de rijksoverheid meldt dat bij het getal van 30 personen in  een binnenruimte ook de kinderen meegerekend moeten worden. In een toelichting vanuit het  ministerie is duidelijk gemaakt dat dit niet de kinderen tot en met 12 jaar betreft. Concreet: Als  een moeder met vier kinderen tussen de 4 en de 12 jaar in de kerk zit, wordt dit gerekend als één  persoon.  

Kerktijd.nl 

Het bovenstaande heeft ook gevolgen voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. In het  bericht van Wilma Veldhoen en Marc Veldhoen, dat u hieronder aantreft, wordt uitgelegd wat van  u verwacht wordt. De kerkenraad is Wilma en Marc zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij  willen verrichten om het proces van uitnodigingen voor de kerkdiensten goed te laten verlopen.  

Huisbezoeken en kerkelijke bijeenkomsten 

Gelet op de huidige situatie zullen er de komende vier weken geen huisbezoeken worden  ingepland. Daarna hopen we opnieuw een afweging te maken. Ook zullen de activiteiten van verschillende verenigingen en commissies worden opgeschort. De catechisaties gaan wel door. 

Ontvang allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

Bericht Wilma Veldhoen en Marc Veldhoen  

Beste gemeenteleden, 

Nu we voor de tweede week met kerktijd.nl draaien, merken we het volgende op: 

Veel mensen komen nu toch niet naar de dienst.  

Het duurt lang voordat mensen zich afmelden. 

Het gevolg is dat er veel uitnodigingen verstuurd moeten worden voor een dienst vol is. Het kan zelfs  zijn dat het programma daardoor te weinig tijd heeft om het aantal plaatsen te vullen in één week.  Dat is natuurlijk heel jammer, want dan zitten er mensen thuis, die wel graag hadden willen komen. 

We willen u daarom twee dingen vragen: 

Reageer direct als u de uitnodiging per mail ontvangt. Als u dan niet komt, kunnen er sneller  nieuwe mensen uitgenodigd worden. 

Als u hebt besloten voorlopig niet te komen, omdat er nu zoveel besmettingen zijn, dan  vragen we u dringend een mail te sturen naar kerkdienstggslikkerveer@gmail.com. Wij zetten  uw status op ‘inactief’. U krijgt dan geen uitnodiging meer tot het moment dat u ons de  opdracht geeft uw status weer wijzigen.  

We hopen dat dit de doorstroming bevordert, zodat het aantal beschikbare plaatsen ook echt gevuld  is. We rekenen op uw medewerking! 

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om het aantal mensen dat uitgenodigd wordt met ingang  van zondag 25 oktober af te schalen tot 30. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend bij  die 30 mensen. Er zullen dus iets meer dan 30 mensen in de dienst zijn. Wij vragen u daarom het  volgende: 

Als u kinderen hebt onder de 13 jaar die meegaan naar de kerk, wilt u dan in uw account het aantal leden van uw gezin verminderen met het aantal kinderen onder de 13 jaar? Dan  worden ze vanzelf niet meegeteld bij de uitnodigingen. 

Met vriendelijke groet, 

Wilma Veldhoen 

Marc Veldhoen


Nieuwsbericht 17102020

Nieuwsbericht 101020

Protocol 20200610

Protocol bij Nieuwsbericht 22052020

Copyright © 2020 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement