Maatregelen Coronavirus

Op deze pagina vindt u de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Heeft u hulp nodig óf wilt u hulp aanbieden in verband met de maatregelen rond het Corona-virus? Kijkt u dan op de pagina van de Onderlinge Hulpgroep.

Heeft u andere vragen rondom de maatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met diaken J.M. Cranendonk (kerkmeester, 0180-410112), ouderling J. Voorwinden (voorzitter, 0180-417801) of ouderling J.W. Voorwinden (scriba, 0180-462386).

Routekaart

Er is een routekaart ontwikkelt voor onze kerk. Deze is hier te vinden. Een toelichting op de routekaart is hier te lezen.

We bevinden ons momenteel in de categorie Zeer Ernstig.

Het nieuwe protocol kunt u hier vinden (update: 5 december).


Ridderkerk-Slikkerveer, 18 december 2020

Beste gemeenteleden,

Vandaag heeft de kerkenraad het moeilijke besluit moeten nemen om vanaf a.s. zondag geen gemeenteleden meer uit te nodigen voor de kerkdiensten. Dit besluit is in lijn met de dringende oproep van minister Grapperhaus eerder deze week en de routekaart, die de kerkenraad u onlangs heeft toegestuurd. Ook hebben we het advies van de verschillende Deputaatschappen binnen de Gereformeerde Gemeenten hierbij meegewogen. Dit besluit heeft vooralsnog betrekking op de weken, waarvoor de lockdown geldt.

In het kerknieuws van december jl. hebt u kunnen lezen dat álle kinderen van 4 – 12 jaar zijn uitgenodigd voor de middagdienst van de Eerste Kerstdag. Dit gaat wel door, waarbij de aangemelde kinderen zullen worden verdeeld over de ochtend- en middagdienst op Eerste Kerstdag.

Tijdens de oudejaarsdienst zullen de namen van de gemeenteleden, die ons in 2020 ontvielen, worden voorgelezen. In verband daarmee hopen wij voor deze dienst de betreffende familieleden uit te nodigen tot een maximum van 30 personen.

In de achterliggende weken hebben veel jongeren zich ingezet om te assisteren bij het goede verloop van de kerkdiensten, onder andere door gemeenteleden welkom te heten bij de ingang van de kerk. De kerkenraad heeft dit erg gewaardeerd. Hartelijk bedankt, jongelui!

Verder wordt u meegedeeld dat ds. W.A. Zondag verhinderd is om a.s. zondagavond voor ons voor te gaan. Er zal nu om 9.30 en 16.00 uur leesdienst zijn.

Gemeente,

Het besluit dat tijdens de kerkdiensten alleen enkele ambtsdragers, de koster, de organist en enkele zangers aanwezig kunnen zijn, is ingrijpend. De kerkenraad is daarvan doordrongen. De situatie tijdens de lockdown is echter duidelijk ernstiger dan de achterliggende weken. Moge dit ons brengen in het dal van de ootmoed, onze zonden belijdend.

De kerkenraad wenst u allen, maar in het bijzonder degenen die eenzaam zijn, die in moeite en verdriet hun weg hebben te gaan, de ondersteuning van de Heere toe. Hij zegene daartoe ook Zijn Woord, wanneer dat nog onder ons gepredikt en gelezen mag worden. Van harte Gezegende Kerstdagen toegewenst!

Met hartelijke groet,

namens de kerkenraad,

J.W. Voorwinden, scriba

Nieuwsbericht 18122020

Nieuwsbericht 15122020

Nieuwsbericht 17102020

Nieuwsbericht 101020

Protocol 20201207

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement