Hananja

Ga je naar het voortgezet onderwijs en zit je in klas 1 of 2 dan is er de Hananja. Jullie hebben club op dezelfde avond als de Azarja alleen duurt de avond van 20:00 uur tot 21:30 uur, in Het Visnet. De eerste stappen naar de volwassenheid beginnen vorm te krijgen. Je bent een puber. Je verandert, maar hoe? Maar wie vormt jou? Door wie laat jij je leiden? Wie zijn je vrienden? We gaan met elkaar kijken wat de Bijbel zegt over allerlei onderwerpen waar jij mee te maken krijgt of misschien wel mee worstelt. Natuurlijk gaan we ook ontspannende dingen doen. We hopen een fijne, leerzame en gezellige avond met elkaar te hebben.

Club in lockdown

En dan is het verenigingsseizoen voorbij. Een seizoen waarin we als club elkaar vaker niet dan wel hebben gezien. Een seizoen dat gekenmerkt werd door de digitale (on)mogelijkheden. Elkaar online ‘zien’ en proberen om door het scherm heen een beeld te krijgen van onze jongeren.
Jongeren die zich staande moeten zien te houden in een wereld die aan alle kanten wankelt. Jongeren die op zoek zijn naar hun eigen identiteit en die het nodig hebben om gezien te worden. Júist vanuit de kerkelijke gemeenschap.
Het seizoen is ten einde en daarmee ook de meest beperkende maatregelen. Dat biedt soelaas.
Het vergt geen discussie: we gaan langer door, mits de jongeren zelf ook willen, is het besluit.

Bijbelstudie in de buitenlucht


De reacties zijn enthousiast en we prikken nieuwe data.
Enigszins onwennig begroeten we elkaar die eerste avond om vervolgens in groepjes uiteen te gaan met de bijbelstudie over Ruth.
Wat aarzelend komen gesprekken op gang, worden vragen beantwoord en krijgen we minuscule inkijkjes in de gedachten van ‘onze’ jongeren.
Eenmaal buiten gaan de remmen los en wordt per stuk verpakte chocolade genuttigd terwijl de spelregels worden uitgelegd. Vertrouwde geluiden van enthousiaste jongeren die een spel spelen klinken al snel en we glimlachen naar elkaar.
De regels worden verruimd en een andere avond bevinden we ons op het grasveld, luisterend naar een inleiding over Ruth. Over het vertrouwen op God, wat onze jongeren wordt toegebeden en gewenst. De groep splitst zich en door de bosjes worstelen zich ‘Maarschalk’ en ‘Bom’ om elkaar te vinden of juist te ontvluchten. Verbaasde voorbijgangers zien hoe een voortvluchtige ‘Vlag’ zich probeert te verstoppen terwijl een met takken behangen Sergeant de achtervolging in zet.
Met helaas nog maar 1 avond in het verschiet nemen we uitgelaten afscheid. Wát fijn om het verenigingsseizoen zó af te kunnen sluiten en de jongeren te mogen zien in de hoop dat ze zich ook gezien weten!

Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement