Kerkdiensten

Live diensten

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kan niet iedereen tegelijk naar de kerk en worden de diensten live uitgezonden.
Ga naar https://www.ggslikkerveer.nl/live voor de uitzendingen.

Liturgie

Morgendienst 18 april

Psalm 119: 85
Psalm 136: 3
Genesis 3: 1-15
Psalm 33: 7
Psalm 130: 1
Psalm 51: 3
Psalm 116: 2, 3

Heidelbergse Catechismus, zondag 3

Thema: De belijdenis van de oorsprong van onze ellende

Drie punten:

1 Een heerlijke schepping

2 Een vreselijke zondeval

3 Een noodzakelijke wedergeboorte

Middagdienst 18 april

Ps. 77 : 8
Ps. 131 : 4
Johannes 21 : 15 – 25
Ps. 38 : 21
Ps. 119 : 1
Ps. 25 : 4

Tekst: Joh. 21:18. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.

Kerkdiensten

Kerkdiensten in uw agenda

Voeg de volgende url toe om de kerkdiensten automatisch in uw agenda te krijgen: https://www.kerktijden.nl/data/kerktijden/gemeente/258/ical.

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement