Kerkdiensten

Live diensten

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kan niet iedereen tegelijk naar de kerk en worden de diensten live uitgezonden.
Ga naar https://www.ggslikkerveer.nl/live voor de uitzendingen.

Liturgie

Dienst zondagochtend 20 juni

PS 105:6
Ezechiel 37:1-14
De wet des H. 34:11
PS 88:4
PS 51:5
PS 118:7

Tekst: Ezechiël 37:1-10
Thema: Het gezicht van dorre doodsbeenderen

1 Een vraag over doodsbeenderen
2 Profetie tot doodsbeenderen
3 Leven in doodsbeenderen

Avonddienst zondag 19 juni

Ps. 145 : 3
DL H 3/4 art 8-10
Ps. 85 : 1
Mattheus 8 : 1 – 13
Ps. 6 : 2
Ps. 6 : 4
Ps. 51 : 4
Ps. 108 : 1

Thema: Jezus geneest een melaatse

1 Een melaatse aanbidt aan de voeten van Jezus
2 Een melaatse wordt aangeraakt door de hand van Jezus
3 Een melaatse wordt heengezonden met een getuigenis van Jezus

Dienst zondagmiddag 20 juni

Ps 68:1
Openbaring 1
12 artikelen 131:4
ps 138:4
ps 2:4
ps 72:7
Tekst: Openbaring 1:17-18
Thema: De Zoon des mensen openbaart Zich

1 In Zijn majesteit
2 In Zijn Middelaarsbediening
3 In Zijn almacht

Kerkdiensten

Kerkdiensten in uw agenda

Voeg de volgende url toe om de kerkdiensten automatisch in uw agenda te krijgen: https://www.kerktijden.nl/data/kerktijden/gemeente/258/ical.

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement