Live dienst

Het is mogelijk om via een livestream de diensten te volgen. Klik op onderstaand plaatje en u wordt doorgeleid naar ons Youtube kanaal. Als er een dienst is, kan deze hier live worden meegeluisterd. Het orgel-en voorleesuurtje is voorlopig terug te kijken op ons Youtube kanaal.

Indien u met een ander device (PC/ laptop of mobiele telefoon) wilt meekijken, ga dan naar www.ggslikkerveer.nl/live (intikken in uw internetbrowser google chrome, mozilla firefox of een andere browser) of u klikt op de link. U komt dan weer rechtstreeks op deze ”live”-pagina van onze website en kunt u weer doorklikken naar het Youtube kanaal.

Collecte

Wilt u en wil jij één keer per maand het collecte geld overmaken? Dat scheelt heel veel administratieve handelingen. Bedankt!

Scan de onderstaande codes om naar het gewenste doel over te maken. (de codes aanklikken met de muis kan ook!)

Diaconie Kerk Schulddelging
NL49 RABO 0355 4582 92 NL39 RABO 0355 4859 23 NL64 RABO 0150 5253 46


Let op: we maken gebruik van de gratis variant van Tikkie, dit betekent dat er een limiet is op hoe vaak deze ‘tikkies’ gebruikt kunnen worden. Als de codes het niet meer doen, wilt u/jij dan de collecte via een reguliere bank-transactie overmaken? Bedankt!
Diaconale collecte Noodhulp Beiroet 20 september 2020
De diaconale collecte D.V. zondag 20 september 2020 is bestemd voor het Deputaatschap Bijzondere Noden ten behoeve van de noodhulp in Libanon (Beiroet). Uw collectebijdrage kunt u overmaken op de rekening van de diaconie, NL49 RABO 0355 4582 92 ten name van Diaconie Ger. Gem. Ridderkerk-Slikkerveer. Graag met vermelding van ‘Noodhulp Beiroet’.

Vorige collectedoelen

13 september 2020: diaconale collecte t.b.v. Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) ( via link)
30 augustus 2020: Extra collecte Jeugdwerk Gereformeerde Gemeenten ( via link)
21 juni 2020: Extra collecte t.b.v. emerituskas (via rekening kerk)
31 mei 2020 – Extra collecte t.b.v. Zending Gereformeerde Gemeenten (via rekening kerk)
17 mei 2020 – Diaconale collecte t.b.v. Helpende Handen (via rekening diaconie)
3 mei 2020 – Diaconale collecte t.b.v. Noodhulp Corona (via rekening diaconie)
Copyright © 2020 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement