Live dienst

Collecte

Wilt u en wil jij één keer per maand het collecte geld overmaken? Dat scheelt heel veel administratieve handelingen. Bedankt!

Diaconie


NL49 RABO 0355 4582 92

Kerk


NL39 RABO 0355 4859 23

Schulddelging


NL64 RABO 0150 5253 46

Klik op de bovenstaande doelen om uw bijdrage direct over te maken. (Of gebruik de genoemde rekeningen om uw bijdrage over te maken)

Collectedoelen

  • 21 maart 2021: Theologische school
  • 7 maart 2021: Dep Israël : NL49 RABO 0355 4582 92; ovv “Israël”

Collectebonnen
Uw collectebonnen kunt u inleveren bij een diaken of in de hiervoor bestemde doos in de hal van de kerk. Voor een snelle en correcte verwerking vragen we u om dit als volgt te doen:
·         in een gesloten envelop met vermelding van “collectebonnen” op de envelop
·         in de envelop een briefje waarop duidelijk de collectedoelen en bijbehorende bedragen (per doel) zijn vermeld

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement