AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet die alles rondom privacy en persoonsgegevens regelt. Ook in onze gemeente leggen we persoonsgegevens vast. Deze gegevens worden conform de AVG zorgvuldig beheerd, beveiligd en alleen voor kerkelijke activiteiten gebruikt. De AVG biedt de mogelijkheid om op basis van een gerechtvaardigd belang met persoonsgegevens om te gaan en als gemeente in praktijk te functioneren.

In het kader van de AVG heeft ook onze gemeente een privacy-verklaring opgesteld.

Van pastorale zaken die u ons meldt, zoals rouw, ziekte, geboorte en huwelijken wordt bij de afkondigingen tijdens de zondagse diensten mededeling gedaan. Dit krijgt ook een plaats in de voorbede. Ook besteden wij daaraan aandacht in het Kerknieuws. Alleen als u ons pastorale zaken meldt, wordt hieraan op bovenstaande wijze aandacht besteed. Wij gaan er dan ook vanuit dat wanneer u melding doet, u toestemming verleent voor bovenstaande werkwijze.

De privacyverklaring geeft o.a. inzicht in welke gegevens opgeslagen worden alsmede in doelen en grondslagen van de gegevensverwerking. Tevens beschrijft zij de rechten van betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

U kunt hier de privacyverklaring lezen/downloaden

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement