De hulpgroep “Onderlinge Zorg”

De hulpgroep functioneert sinds 2012 binnen onze gemeente. Het heeft als doel om (kortdurend) hulp te bieden aan gemeenteleden, jong en oud, in situaties van nood.

Daarnaast zet de hulpgroep zich in om gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken om betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente te bevorderen.

Onze vrijwilligers helpen graag bij:

  • Belangstellingsbezoekjes
  • Wandelen
  • Eten koken
  • Strijken
  • Bezoek aan een ziekenhuis of arts
  • Kleine technische klusjes in en om het huis
  • Licht huishoudelijk werk na bijv. een operatie
  • Boodschapjes doen
  • Zorg voor kleine kinderen na bijv. een operatie

Heeft u een hulpvraag?

Schroom dan niet om te bellen of te mailen! U kunt contact opnemen met de coördinator van de hulpgroep (Zie Gemeentegids). Of per e-mail via: hulpgroeponderlingezorg@gmail.com

In principe is de hulp bedoeld voor een periode van max. 6 tot 8 weken. Mocht het noodzakelijk zijn (i.v.m. de ernst van de situatie) om verlenging van de hulp te krijgen, dan is dit, na toestemming van de coördinator en de vrijwilligers, mogelijk.

Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden van reguliere hulp, wanneer de hulpvraag niet meer door vrijwilligers is te beantwoorden.

Stelt u zich beschikbaar als vrijwilliger?

Om u op te geven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de coördinator. U kunt het aanmeld- en afsprakenformulier hier downloaden en mailen en/of toesturen naar de coördinator. (zie Gemeentegids)

We vinden het belangrijk om te laten weten dat we de vrijwilliger altijd eerst zullen benaderen om af te stemmen of u op dat moment ook daadwerkelijk in de gelegenheid bent om een binnengekomen hulpvraag te kunnen beantwoorden. De hulpgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer.

Vrijwilligers kunnen hier het declaratieformulier vinden.

We hopen, dat we met deze hulpgroep elkaar in de gemeente kunnen bijstaan en tot verlichting kunnen zijn waar dit mogelijk is.

Contactinformatie: hulpgroeponderlingezorg@gmail.com

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement