De hulpgroep “Onderlinge Zorg”

Actueel bericht

Versterking hulpgroep ‘Onderlinge zorg’ met Hulpteam corona

Door de coronadreiging zal het aantal hulpvragen bij de hulpgroep ‘Onderlinge zorg’ sterk toe gaan nemen. Daardoor is (tijdelijke) uitbreiding van de hulpgroep nodig. De kerkenraad heeft André van ’t Hof en Hanne Simonse bereid gevonden om de beide coördinatoren van de hulpgroep, José Jacobse en Therése den Uil, te ondersteunen.

De bedoeling is dat alle hulpvragen vanuit de gemeente die samenhangen met de coronadreiging, bij André en Hanne binnenkomen. Belt of mailt u naar hen als u bijv. graag hebt dat iemand boodschappen voor u doet. Of als u even gebeld wilt worden omdat u weinig mensen spreekt.

We roepen u als gemeentelid op, indien mogelijk, u aan te melden om hulp te bieden. Zodoende kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht door dit hulpteam. Het gaat dan om taken als boodschappen doen of een belangstellend telefoontje plegen.

De telefoonnummers kunt u vinden in de gemeentegids. Het mailadres van het Hulpteam corona is: hulpggslikkerveer@gmail.com.

De hulpgroep functioneert sinds 2012 binnen onze gemeente. Het heeft als doel om (kortdurend) hulp te bieden aan gemeenteleden, jong en oud, in situaties van nood.

Daarnaast zet de hulpgroep zich in om gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken om betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente te bevorderen.

Onze vrijwilligers helpen graag bij:

  • Belangstellingsbezoekjes
  • Wandelen
  • Eten koken
  • Strijken
  • Bezoek aan een ziekenhuis of arts
  • Kleine technische klusjes in en om het huis
  • Licht huishoudelijk werk na bijv. een operatie
  • Boodschapjes doen
  • Zorg voor kleine kinderen na bijv. een operatie

Heeft u een hulpvraag?

Schroom dan niet om te bellen of te mailen! U kunt contact opnemen met de coördinator van de hulpgroep (Zie Gemeentegids). Of per e-mail via: hulpgroeponderlingezorg@gmail.com

In principe is de hulp bedoeld voor een periode van max. 6 tot 8 weken. Mocht het noodzakelijk zijn (i.v.m. de ernst van de situatie) om verlenging van de hulp te krijgen, dan is dit, na toestemming van de coördinator en de vrijwilligers, mogelijk.

Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden van reguliere hulp, wanneer de hulpvraag niet meer door vrijwilligers is te beantwoorden.

Stelt u zich beschikbaar als vrijwilliger?

Om u op te geven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de coördinator. U kunt het aanmeld- en afsprakenformulier hier downloaden en mailen en/of toesturen naar de coördinator. (zie Gemeentegids)

We vinden het belangrijk om te laten weten dat we de vrijwilliger altijd eerst zullen benaderen om af te stemmen of u op dat moment ook daadwerkelijk in de gelegenheid bent om een binnengekomen hulpvraag te kunnen beantwoorden. De hulpgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer.

Vrijwilligers kunnen hier het declaratieformulier vinden.

We hopen, dat we met deze hulpgroep elkaar in de gemeente kunnen bijstaan en tot verlichting kunnen zijn waar dit mogelijk is.

Contactinformatie: hulpgroeponderlingezorg@gmail.com

Copyright © 2021 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement