Op tweede Kerstdag 1946 werd de eerste kerkdienst van de Gereformeerde Gemeente in Slikkerveer gehouden. Het zou nog tot 1953 duren voor deze afdeling een zelfstandige gemeente werd. Eben Haëzer. Meer over de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente kunt u hieronder lezen.

Het ontstaan

Als we ’s zondags of door de week bij elkaar komen, is het voor veel gemeenteleden niet meer voor te stellen hoe de gemeente is ontstaan. De oudere gemeenteleden zullen zich de beginperiode nog herinneren.  

Voordat de gemeente van Ridderkerk-Slikkerveer ontstond, kerkten deze mensen in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Ridderkerk.

Er waren in die tijd na de oorlog weinig auto’s en fietsen. Sommige mensen liepen een uur van Bolnes of Slikkerveer naar de kerk, die toen aan de Lagendijk stond, bijna bij Rijsoord.  

De kerk puilde uit, van sommige gezinnen konden er per kerkdienst maar een paar kinderen mee omdat er geen plaats was voor iedereen om te zitten…

Daarom werd er aan de kerkenraad gevraagd of het mogelijk was om in Slikkerveer ‘godsdienstoefening’ (het woord wat toen gebruikt werd voor kerkdienst) te gaan houden.

Een kerkgebouw was er nog niet, maar de directie van Electro Smit N.V. gaf toestemming voor het houden van kerkdiensten, twee keer op zondag en zo mogelijk op een avond in de week. Voor f 5,00 per maand (!) huurde men ‘het schaftlokaal ‘ (de kantine), inclusief verlichting en verwarming. Voor en na elke zondag en doordeweekse kerkdienst moesten de tafels en de stoelen uit de kantine op zijn plaats gezet worden, het harmonium tevoorschijn gehaald worden, de kanselbijbel uit de kast gepakt worden enzovoorts.

Op tweede Kerstdag 1946 werd de eerste kerkdienst gehouden. Tot april 1950 werden de kerkdiensten in de kantine gehouden. Toen werd de eerste kerk aan de Oranjestraat in gebruik genomen. Een kerk met plaats voor 325 mensen!

In de notulen van de kerkenraad staan de verwondering  en de dank aan God Die het mogelijk maakte om te groeien van een afdeling naar een zelfstandige gemeente. Dat gebeurde op 25 april 1953.

Ook deze kerk werd te klein. Het kerkgebouw aan de Oranjestraat (op de hoek met de Juliana van Stolbergstraat) werd gebouwd en in gebruik genomen in 1971. Hier is plaats voor ongeveer 580 mensen. Dit gebouw wordt nog steeds gebruikt, twee keer op zondag en regelmatig op een door de weekse avond.

Achter het gebouw, aan de Graaf Lodewijkstraat staat  het “ ’t Visnet”. Hier komen de verschillende verenigingen bij elkaar en is zondags de crèche voor de kleine kinderen.

U, jij, bent van harte welkom!

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement