Het orgel

Studeren op het orgel

Als u  graag (periodiek) op ons orgel wilt studeren, dan bestaat daarvoor de mogelijkheid. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u/jij meer weten? De contactpersoon hiervoor binnen het organistenteam is Wim Boogaard.

Het organistenteam is via het volgende e-mail te bereiken organisten.ggslikkerveer@gmail.com

Achtergrondinformatie

Het orgel in onze gemeente is gebouwd door de firma Leeflang in Apeldoorn. Orgelkas, windladen en mechanieken werden ontworpen door Jan Keijzer (firmant van de firma Leeflang). Adviseur bij de bouw was Arie J. Keijzer, destijds stadsorganist in Rotterdam. 

Het orgel is in gebruik genomen op 16 augustus 1973. In deze dienst ging voor de consulent van de gemeenten, Ds. J.W. Verweij. Hij sprak over Genesis 4:21. Het orgel in deze dienst werd bespeeld door de adviseur. 

Na de dienst vond de overdracht plaats door de orgelbouwer aan de orgelcommissie, die op hun beurt het orgel overdroeg aan de kerkenraad en de gemeente.

Na de overdracht vond een korte bespeling plaats door de adviseur.

In de pers ( het Reformatorisch Dagblad en De Combinatie ) werd melding gemaakt van de ingebruikname.

De dispositie van het orgel was bij oplevering als volgt:

Omdat de firma Leeflang in 1997 werd overgenomen door orgelmakerij Gebroeders Reil (nu Reil B.V.) te Heerde, verzorgt deze orgelmakerij sinds die tijd het onderhoud aan het orgel. 

In datzelfde jaar 1997 werd door orgelmakerij Gebroeders Reil een onderzoek gedaan naar de technische staat van het orgel in onze gemeente. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft herintonatie van de Mixtuur plaatsgevonden in de bovenste twee octaven, waardoor dit register een wat mildere klank heeft gekregen. Tevens werd de wens van de organisten om de Blokfluit 2’ van het Hoofdwerk  om te wisselen met de Octaaf 2’ van het Onderwerk gehonoreerd. Hierdoor is een betere plenumopbouw mogelijk op het Hoofdwerk.

Als gevolg van deze werkzaamheden werd de dispositie nu:

Omdat in de loop van de jaren het orgel slijtage ging vertonen aan met name de klavieren, is in oktober 2013 door Orgelmakerij Reil B.V. een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van groot onderhoud. Uitgangspunt was een technisch betrouwbare situatie te realiseren en  – ook in artistieke zin – een kwalitatief resultaat na te streven passend bij dit instrument. 

Aanvullend werden nog 2 wensen van de organisten gehonoreerd t.w.: 

  • vervangen van de Vox Humana 8’ door een Dulciaan 8’. Een Dulciaan is groter van klank en stemvaster.  
  • Wijzigen van de samenstelling van de Cymbel naar een Terts-cymbel. Daarbij krijgt het register vanaf g0 de samenstelling van een Carillon. De bestaande Cymbel was beperkt in het gebruik vanwege een scherp klankbeeld.

Op 5 januari 2015 is de orgelbouwer gestart met het verwijderen van de 1196(!) pijpen uit de orgelkas. Het merendeel hiervan werd opgeslagen op rekken in de grote zaal. 

De orgelkas en de pijpen zijn van stof ontdaan. Noodzakelijke reparaties aan pijpen en mechanieken zijn uitgevoerd. Tevens zijn de klavieren voorzien van nieuw vilt, waardoor de speelaard verbeterd is. 

Op dinsdag 17 februari 2015 heeft de eindstemming plaatsgevonden door Jan Koelewijn (hoofd van de intonatie afdeling van de firma Reil). Aan het einde van de dag werd het orgel, na een korte klankdemonstratie, opgeleverd aan een delegatie uit de kerkenraad en het organistenteam.

Dispositie na deze werkzaamheden is:

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement