In het voorjaar van 2018 is gestart met het uitvoeren van diverse maatregelen om het klimaat te verbeteren. Hiervan is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit is hier te vinden.

Een kijkje in het ventilatiesysteem. Het zeskantige element in het midden van de foto is de warmtewisselaar. Deze werkt volgens het tegenstroom-principe, waarbij de inblaaslucht wordt opgewarmd met warmte uit de retourlucht. Hiermee kan ca. 75% van de warmte worden teruggewonnen.
Dit ventilatiesysteem was al sinds 2006 aanwezig en is nu wat verder geautomatiseerd d.m.v. regelbare kleppen. Ook zijn de toevoerventilatoren vervangen door ventilatoren met een grotere capaciteit.

Op de zolder van de kerkzaal is een verwarmings-/koelbatterij toegevoegd. Met behulp van warmte/koude die door de warmtepompen wordt opgewekt, kan hiermee de inblaaslucht worden verwarmd of gekoeld.

Via een computer in de kerk of thuis kan het regelsysteem worden bediend en kunnen gegevens worden uitgelezen. Alle metingen worden continu opgeslagen, zodat het klimaat achteraf geanalyseerd kan worden.
De gebruikstijden van de kerkzaal en nevenruimten kunnen door de koster worden ingevoerd en het regelsysteem zorgt er vervolgens voor dat op het juiste moment het juiste klimaat is geregeld.

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement