Ons Kerkzegel

Het kerkzegel wijst op Psalm 132:14b: “Hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd”. De ronde vorm, het hart en de duif zijn ontleend aan het ronde glas-in-loodraam dat in onze oude kerk (van voor 1971) boven de preekstoel was aangebracht en dat nu in vierkante vorm in de toren van onze huidige kerk hangt.

De duif is het teken van de Heilige Geest, Die het bloed van Christus (waarschijnlijk gesymboliseerd door het rode hart op de achtergrond) toepast aan de hoorders die onder het Woord verkeren.

De afbeelding van de neerdalende duif verbindt het zegel met het eerste kerkgebouw van de gemeente. Het randschrift geeft de samenhang aan met het huidige kerkgebouw, dat in 1971 in gebruik werd genomen. Daarbij werd het Woord bediend uit Psalm 132:14b “Hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd”. Deze tekst past uitstekend bij de neerdalende duif. De Heere woont immers met Zijn Geest in de gemeente, waar Hij woning maakt in zondaarsharten in het uur van de wedergeboorte.

De tekst is in het Latijn van de Biblia Vulgate weergegeven. Letterlijk staat er: “Hier zal Ik wonen, aangezien Ik haar heb verkoren”. In de tijd van de Reformatie had elke ‘gereformeerde gemeente’ een eigen kerkzegel en was het Latijn kerktaal en wereldtaal. Omdat dezelfde tekst in het bondige Latijn met minder woorden weergegeven kon worden dan in het Nederlands, was dit tevens een praktische overweging, gezien de beperkte ruimte voor het randschrift. De Heere geve dat de waarheid van deze psalm door Zijn Geest in onze gemeente gevonden mag worden.

Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement