Preek in beeld

In onze gemeente zijn veel mensen, jong en oud, met creatieve talenten.
Creatief met potlood en stift, creatief in het schrijven van proza en poëzie.
Creatief met het fototoestel.
In onze gemeente zijn óók veel mensen, die graag nog eens de preek van de afgelopen zondag overdenken. Met woorden, maar ook door middel van beelden.
Hoe mooi is het om dat te combineren en anderen te laten delen.
Zodat de Woorden van God – uit de preken van de afgelopen tijd – nóg eens overdacht worden!

Hierbij van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen! gg.slikkerveer@gmail.com

.

Hieronder een ‘drieluik’ over de preken die met en rondom de viering van het Heilig Avondmaal gehouden zijn.

In het kader van de themaweek hebben we enkele jongeren gevraagd om speciaal hiervoor iets te maken.
In hun bijdragen komt creativiteit naar voren, de ene heeft hiervoor een fototoestel gebruikt, de ander heeft met woorden de kern van het thema neergezet. Kijk en lees…… denk terug aan het thema…… misschien is het een aanleiding om nog eens met iemand hierover in gesprek te gaan?


Zelfbeeld & Godsbeeld

Hieronder vind u/ jij een (verzonnen) gesprek tussen Emmely en haar opa over zelfbeeld en Godsbeeld. Emmely stelt hierbij een aantal vragen (staan in de wijk- apps vanuit de commissie) aan haar opa die elke jongere misschien wel (gehad) heeft. (De antwoorden van opa zijn gebaseerd op de woorden van dominee Karels, orthopedagoog Annet van Steensel en spreekster Sarina Brons)  

Zucht…. Waarom lukt het nou niet om in slaap te vallen?, denkt Emmely. Ze ligt nu al een uur in bed te woelen en te malen met haar gedachten. Ze moest vandaag in de klas opschrijven waar ze goed in is, wat haar talenten zijn en wat haar bijzonder maakt. Ze vond het ontzettend moeilijk om iets op te schrijven. Ze denkt helemaal niet zo positief over zichzelf en vindt complimenten aannemen helemaal niks. Hoe komt dat toch? Hoe moet ik mezelf zien en hoe ziet God mij? Die vraag dwaalt nu al de hele middag en avond door haar hoofd. Mag je veel zelfvertrouwen hebben en mag je er gewoon zijn zoals je bent? Ze piekert nog even door en dan schiet haar de tekst te binnen die de dominee zondag aanhaalde. ‘’ Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ (1 Pet.5 vers 7) Emmely stapt uit bed, gaat op haar knieën zitten, vouwt haar handen en begint te bidden. Na haar gebed voelt ze zich een stuk rustiger. Nu ze weer wat meer helder kan denken, bedenkt ze dat ze een wijze Godvrezende opa heeft die haar misschien wel kan helpen met haar vragen. Met die geruste gedachte valt ze dan toch eindelijk in een diepe slaap.

3 dagen later:

´Nou brandt maar los´, grapt opa 3 dagen later als Emmely bij hem op de bank zit. ´Nou..´, begint Emmely. ´We hadden het pas op school over je talenten, waardigheid en zelfbeeld en ik kwam erachter dat ik dat een moeilijk onderwerp vind. Waarom heeft de één veel zelfvertrouwen en de ander helemaal niet?´ ´Tja´ zegt opa, ´allereerst ben je een puber en op jouw leeftijd ben je veel bezig met het ontwikkelen van jezelf, denk aan je persoonlijkheid en identiteit. Dit duurt vaak wel tot je 25 bent. Dan ben je klaar met ontwikkelen. Verder spelen karakter en genen hier ook in mee. Je moeder en je oma hadden ook moeite met zelfvertrouwen. Ook is het iets dat door de zondeval is gekomen. Het hoort allemaal bij de vloek die op ons is gekomen doordat de mens heeft gezondigd. Adam en Eva waren naar Gods beeld geschapen met de drie ambten: Profeet, Priester en Koning. God versierde hen met Kennis, Gerechtigheid en Heiligheid maar doordat ze naar satan luisterden en daarmee zondigden tegen God heeft Hij hen deze eigenschappen afgenomen. Ze waren nu schuldig voor God en ze verdienden dus straf (de dood)´. Emmely denkt diep na en vraagt dan: ‘Maar hoe wil de Bijbel dan dat we naar onszelf kijken?’ ‘Aan de ene kant zijn we zondaars en gevallen mensen’, zegt opa. ‘Maar God had de mensen zo lief dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde om onze schuld (de verkeerde dingen die we doen en hebben gedaan) te betalen. Hij kon alleen betalen door te sterven. Dat was immers onze straf en die straf moest ondergaan worden. De Heere Jezus kreeg de drie ambten: 1. Profeet; Kennis, 2.Priester; Gerechtigheid, 3. Koning; Heiligheid, die wij voor de zondeval ook hadden. De Heere Jezus volbracht Zijn taak en straf op de aarde en versloeg daarmee de duivel en daarom… als we ons leven overgeven aan de Heere Jezus kunnen we door Hem weer bij God komen en zijn we niet meer schuldig voor God. Wat een wonder he!’ ‘Wauw wat bijzonder’, zegt Emmely. ‘Hoe kan ik mijn eigenwaarde gaan zien en meer vertrouwen krijgen?´ ‘God heeft ons talenten gegeven waar we niet min over mogen denken. We hebben een zondig hart en zonder Christus zijn we voor God niet waardeloos maar wel onwaardig. We zijn allemaal mooi en goed geschapen en we mogen zijn wie we zijn. Ook al voel je jezelf soms niet zoveel waard, JIJ BENT WAARDEVOL! Wacht even’, zegt opa. Hij pakt een briefje van 5 euro. Opa begint te praten: ‘Vergelijk het met een briefje van 5 euro. Dit briefje van 5, is 5 euro waard’. Opa verkreukelt het briefje en maakt er een scheurtje in. Hij vraagt: ´Emmely, hoeveel is het briefje van 5 nu waard?´ ‘Nog steeds 5 euro’, zegt Emmely. ‘Precies!’, zegt opa. ‘Wat er ook met je gebeurt, hoe gebroken je hart ook is, je bent nog steeds evenveel waard. We mogen bij Christus komen zoals we zijn. We hoeven niet onszelf anders voor te doen naar de Heere toe. Hij weet hoe we zijn. Als we Christus lief gaan krijgen gaan we zien hoeveel Hij van ons houdt, ja, Hij houdt van ons met een oneindige Liefde. Dan kun je ook ECHT van jezelf gaan houden en van anderen´. ‘Dankuwel opa!’, zegt Emmely. Veel van haar vragen zijn beantwoord en ze weet nu dat ze Christus nodig heeft in haar leven. Ze neemt zich voor om meer te gaan lezen uit de Bijbel en vaker te bidden tot de Heere Jezus of Hij ook haar zonden wil vergeven en haar Heere en Zaligmaker wil worden. ‘Zullen we samen de Heere danken en bidden?’,  vraagt opa. ‘Dat is goed’, zegt Emmely. En samen danken ze de Heere Jezus voor het goede dat Hij voor de mensen op aarde heeft gedaan en vragen ze of Hij ook in Emmely´s hart wil gaan wonen.

Na het gebed bedankt Emmely opa hartelijk voor het fijne gesprek en vraagt of ze vaker mag komen als ze vragen heeft. Natuurlijk vindt opa dat een prima plan. Dan is het tijd voor Emmely om weer naar huis te gaan. Ze pakt haar fiets en zegt: ‘Dag opa, bedankt voor alles en tot de volgende keer!’ ´Tot ziens lieve Emmely, tot de volgende keer!´ 


Laat de combinatie van Woord en beeld eens doordringen….. Let ook eens op de combinatie van de drie foto’s die bij elkaar horen…..

.

.Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement