Stuurgroep Jongeren & Gemeente

Op verzoek van de kerkenraad is de stuurgroep ‘Jongeren & Gemeente’ actief. De jongeren van de gemeente staan centraal binnen de stuurgroep.
Onze jongeren groeien op in een turbulente tijd. Veel komt er op hen af. Dat roept vragen bij hen op, maar ook bij hun ouders, opvoeders, catecheten en leiding van de verenigingen. Ook zijn er soms zorgen over het (geestelijk) welzijn van jongeren, over hun binding met de gemeente, over kerkverlating. Dat vraagt om bezinning vanuit de kerkenraad en vanuit de hele gemeente.
De jongeren zijn ‘het erfdeel des Heeren’, apart gezet in de doop. God heeft met hen Zijn verbond gesloten en Zijn Naam aan hen verbonden.
Daarom heeft de kerkenraad ouderling Jacobse binnen het ambtelijk werk vrijgemaakt om zich speciaal op de jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 17 tot 24 jaar te richten.
Ook heeft de kerkenraad opdracht gegeven om een stuurgroep te vormen die haar kan adviseren in het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid in de gemeente. De stuurgroep staat onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De stuurgroep wordt gevormd door Martijn Cranendonk (tevens voorzitter), Jantine en Jaco Hakkenberg, ouderling Jacobse, ouderling Kok, Ria Veldhoen en Marc Veldhoen.
Zijn er vragen over de stuurgroep of wilt u iets aan hen voorleggen, kunt u contact opnemen met Ria Veldhoen of Martijn Cranendonk via het mailadres: Stuurgroepjongerenengemeente@gmail.com
De stuurgroep heeft voor haar werk de hulp en de leiding van de Heere nodig. Daarom vragen we uw gebed om licht, wijsheid en leiding van Boven te mogen ontvangen. Het doel van de stuurgroep en het jeugdbeleid is alleen gelegen in de eer van God zelf. Hij is de Goede Herder, die het verlorene zoekt. De hoop voor onze jongeren komt vanuit Gods verbond, zoals verwoord in Psalm 105:8. “Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord, dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten”.

Stuurgroepjongerenengemeente@gmail.com

Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement