Bijbelkring

De Bijbelkring bestaat al een aantal jaar (heette eerder +21) en is van oudsher opgericht met als doel om door middel van Bijbelstudie na te denken over de betekenis van Gods Woord. De vereniging richt zich op alle gemeenteleden ouder dan 21 jaar. Door ontmoeting tussen jongeren en ouderen, is het blikveld ruim en is ook de wijze waarop gekeken wordt naar een bepaald Bijbelboek, divers en hierdoor ook kleurrijk.

Seizoen loopt van september tot en met mei. Per maand ontmoeten we elkaar eenmaal in het Visnet op zondagavond, vanaf 19:45 tot 21:45 uur. Door middel van een ondersteunend boekje nemen we een bijbel-boek door. De avond wordt ingeleid door een uitdieping van het te behandelen Bijbelhoofdstuk. Na de pauze is er een vrije invulling van degene die de inleiding heeft gehouden. Hoofdzakelijk worden vragen besproken in kleinere groepjes en vervolgens plenair afgerond. Er kan echter ook gezongen worden of op een andere wijze invulling worden gegeven aan het thema wat we behandelen.

Per seizoen zijn er 4 zogenaamde ‘open avonden’, waarbij een vrij onderwerp wordt behandeld.

Het programma voor dit seizoen is te vinden door hier te klikken.

Ook organiseren we voor de gemeente de preekbespreking, waarbij we ons richten op iedereen. Hierdoor ontstaat ook een mooie mix van jong en oud, die samen met elkaar in gesprek gaan over de gehouden preek. Deze avond staat onder leiding van de Bijbelkring, waarbij de predikant aanwezig is om de vragen plenair te bespreken. We proberen 2 keer per jaar een preekbespreking in deze vorm te organiseren.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Joost Jacobse (voorzitter)

Pieter Schalk

Mevrouw Pors

Ad van Gent

Via bijbelkringslikkerveer@gmail.com kunt u met ons in contact komen.

Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement