Vrouwenvereniging

Eénmaal in de veertien dagen (tijdens het verenigingsseizoen) komt een groep vrouwen uit de gemeente bij elkaar rond Gods Woord. Een enkele maal maken ze een uitstapje naar een andere bijeenkomst. In een vorig verenigingsseizoen is – samen met veel andere gemeenteleden – een grote deken gemaakt voor een gemeentelid in het buitenland. Het symboliseert de saamhorigheid én de diversiteit in de gemeente.
“Niet alleen, maar samen”!

Jubileumactie

De vereniging, die is opgericht op 10 oktober 1961, is lid van de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten en functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het doel van de vereniging is om geld te verzamelen voor de kerk en de zending. Daarom wordt er éénmaal per jaar een verkoping gehouden van onder andere de gemaakte goederen.Heeft u naai, brei of haak opdrachten, neem gerust contact met ons op en wellicht kunnen wij uw opdracht uitvoeren. De opbrengst hiervan is voor kerk en zending.


Verkoop kaarten
Meeleven met elkaar. Onderlinge verbondenheid. Een van de doelen van het verenigingsleven!
Ook al zien we elkaar als gemeenteleden nu veel minder, meeleven is er gelukkig heel veel. Menig kaartje wordt verstuurd.

Wij brengen onder uw aandacht dat er via de vrouwenvereniging ook kaarten gekocht/besteld kunnen worden. We hebben een mooie collectie felicitatie-kaarten, kaarten voor huwelijk en huwelijksjubilea, geboorte e.d. Daarnaast verkopen we ook blanco kaarten en condoleancekaartjes.

De kaarten zijn aantrekkelijk geprijsd: Dubbele kaart: € 0,50, Enkele kaart 0,25 Euro.

U kunt kaarten bestellen via ons mailadres, bestuurvvslikkerveer@gmail.com , of per telefoon via Liesbeth v/d Pol of Marijke Verheij. Zie de Gemeentegids voor hun telefoonnummers.

Als u dat wilt, bezorgen wij ze bij u thuis. Ook kunnen postzegels (ten bate van de zending) worden meegeleverd.

Het mes snijdt zo aan twee kanten: u maakt iemand blij en de opbrengst komt ten goede aan kerk en zending.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via het algemene adres: bestuurvvslikkerveer@gmail.com

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement