Vrouwenvereniging

Eénmaal in de veertien dagen (tijdens het verenigingsseizoen) komt een groep vrouwen uit de gemeente bij elkaar rond Gods Woord. Een enkele maal maken ze een uitstapje naar een andere bijeenkomst. In een vorig verenigingsseizoen is – samen met veel andere gemeenteleden – een grote deken gemaakt voor een gemeentelid in het buitenland. Het symboliseert de saamhorigheid én de diversiteit in de gemeente.

“Niet alleen, maar samen”!

De vereniging, die is opgericht op 10 oktober 1961, is lid van de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten en functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het doel van de vereniging is om geld te verzamelen voor de kerk en de zending. Daarom wordt er éénmaal per jaar een verkoping gehouden van onder andere de gemaakte goederen.

C

U kunt contact opnemen via het algemene adres bestuurvvslikkerveer@gmail.com.

Copyright © 2019 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer