Zangvereniging “Met hart en stem”

Het koor ‘Met hart en stem’  is opgericht in oktober 1968. In 2008 vierden we ons 40-jarig jubileum met een groot aantal oud-leden die van heinde en verre kwamen om mee te zingen. De repetitieavond  is  op maandagavond van 19.45 – 21.45 uur. Het ledenaantal is ± 40; het aantal mannen is, in vergelijking met andere koren, relatief goed. De leden komen niet alleen uit onze kerkelijke gemeente, maar ook andere kerkelijke gemeenten zijn vertegenwoordigd. Onze vroegere voorzitter sprak destijds nogal eens  over de ‘onderlinge band van saamhorigheid van ‘Met hart en stem’; dat is ook nu nog van toepassing!

De sfeer is prima, het is een plaats van ontmoeting, ontspanning en inspanning. Aan het begin van de repetitie worden onze stemmen opgewarmd door een inzingoefening en werken we aan een mooie koorklank, die ook de rest van de repetitie ten goede komt.

Het repertoire vermeldt eenvoudige muziek – Psalmen en geestelijke liederen – en op z’n tijd ook muziek die wat moeilijker is. Dat maakt het zingen op ons koor afwisselend. Overigens….ook gemakkelijke muziek kan moeilijk zijn om te zingen.

Met Pasen en Kerst zingen we in onze eigen gemeente, regelmatig met medewerking van  een instrumentaal ensemble. Daarnaast kunt u ons horen in andere kerken, zorgcentra, verpleeghuizen en in het Ikazia-ziekenhuis. Het is dankbaar ‘werk’ om daar te zingen: gebeden, lofzangen, psalmen en geestelijke liederen.

Kom eens luisteren en de sfeer proeven. Kom, zing met ons mee!

Contactpersoon:  André van ’t Hof

Dirigente: Esther de Bel-Brouwer

Copyright © 2019 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer