Seizoen 2023 – 2024

De komende jaren hopen we de catechisatiemethoden te gaan gebruiken die door de commissie catechese van de Gereformeerde Gemeenten is ontwikkeld.

Tijdens de eerste drie jaren zal aan de hand van Voorbeeld der goddelijke waarheden de catechisatiemethode van ds. A. Hellenbroek worden behandeld. In het vierde jaar zal gestart worden met de catechismus naar aanleiding van de methode De enige troost.


Catechisanten van 18 jaar en ouder zullen leerstukken doorwerken aan de hand van boekjes die door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten zijn geschreven. Dit jaar wordt “Uw goede Geest” hiervoor gebruikt.

De catechisaties worden gegeven op maandag- en dinsdagavond. Belijdeniscatechisatie wordt gegeven op vrijdagavond.
Zie voor de indeling van de groepen het Kerknieuws van september 2023.


Aangepaste catechisatie Classis Ridderkerk

De aangepaste catechisatie binnen de classis Ridderkerk begint in september weer.

Deze wordt gegeven aan kinderen en jonge mensen met een beperking, vanaf ca. 10 jaar. Heel eenvoudig wordt geprobeerd, aan de hand van Bijbelse geschiedenissen, de inhoud van de Heidelbergse Catechismus aan de orde te stellen. Ook leerlingen uit het Speciaal Basisonderwijs, voor wie de reguliere catechisaties te moeilijk zijn, zijn van harte welkom.

De catechisatie wordt gegeven op zaterdagmorgen (meestal om de week), van 10.00 tot 11.00 uur in een zaal van de Bethelkerk in Ridderkerk.


Copyright © 2024 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement