Seizoen 2021 – 2022

De komende jaren hopen we de catechisatiemethoden te gaan gebruiken die door de commissie catechese van de Gereformeerde Gemeenten is ontwikkeld.

Tijdens de eerste drie jaren zal aan de hand van Voorbeeld der goddelijke waarheden de catechisatiemethode van ds. A. Hellenbroek worden behandeld. In het vierde jaar zal gestart worden met de catechismus naar aanleiding van de methode De enige troost.


Catechisanten van 18 jaar en ouder zullen leerstukken doorwerken aan de hand van boekjes die door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten zijn geschreven. Afgelopen jaar is het boekje Duivels dichtbij behandeld. Aankomend seizoen wordt het boekje Uw goede Geest van ds. D.W. Tuinier behandeld wat gaat over de Persoon en het werk van de Heilige Geest.

De catechisaties worden gegeven op maandag- en dinsdagavond. Belijdeniscatechisatie wordt gegeven op vrijdagavond van 19:30 tot ongeveer 21:00 uur door student A.E. Brijder.
Zie voor de indeling van de groepen het Kerknieuws van september 2021.

Indeling groepen

  • Groep 1: dinsdagavond van  19:00 – 19:45 uur in de grote zaal van de kerk. Methode: voorbeeld der goddelijke waarheden Deel I. Catecheet: ouderling Van Gent.
  • Groep 2:  maandagavond van 20:00 – 20:45 uur in ‘t Visnet. Methode: voorbeeld der goddelijke waarheden Deel II. Catecheet: ouderling Jacobse.
  • Groep 3:  dinsdagavond van 20:00 – 20:45 uur in de grote zaal van de kerk. Methode: voorbeeld der goddelijke waarheden Deel I. Catecheet: ouderling Van Gent.
  • Groep 4: dinsdagavond van 19:30 – 20:15 uur in ‘t Visnet. Methode: De enige troost Deel I. Catecheet: ouderling Jelier
  • Groep 5: dinsdagavond van 20:30- 21:15 uur in ‘t Visnet. Methode: De enige troost Deel II. Catecheet: ouderling Jelier
  • Groep 6 (18 jaar en ouder): maandagavond van 19:00 – 19:45 uur in ’t Visnet van de kerk. Boekje: Uw goede Geest. Catecheet: ouderling Jacobse.Aangepaste catechisatie Classis Ridderkerk

De aangepaste catechisatie binnen de classis Ridderkerk begint in september weer.

Deze wordt gegeven aan kinderen en jonge mensen met een beperking, vanaf ca. 10 jaar. Heel eenvoudig wordt geprobeerd, aan de hand van Bijbelse geschiedenissen, de inhoud van de Heidelbergse Catechismus aan de orde te stellen. Ook leerlingen uit het Speciaal Basisonderwijs, voor wie de reguliere catechisaties te moeilijk zijn, zijn van harte welkom.

De catechisatie wordt gegeven op zaterdagmorgen, van 10.00 tot 11.00 uur in een zaal van de Bethelkerk in Ridderkerk.

De data voor het seizoen 2021-2022 zijn:

september:04,   18 januari:15,   29
oktober:09,   30      februari:19 
november:13,   27 maart:12,   26
december:18 april:09 


Copyright © 2022 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement